pakrauti


pakrauti
pakráuti tr. 1. prikrauti, pridėti: Važiavau prieš kalną, vežimas sunkiai pakráutas, o kumelaitė silpna Rmš. Jis tempia paskum save nedideles rogutes, pakrautas aukšta dėže P.Cvir. Miškas klampus, kelias prastas, ir norėdamas daugiau kaip dešimtį pabėgių į vežimą nepakrausi A.Vien. | refl. tr. Laivas, pasikrovęs iš elevatoriaus javus, išplaukia į Olandiją . 2. refl. tr.: padėti ant ko: Išnešė grabą, pakrovęsi ant morų, nutempė į šopą Žem. 3. sudėti, sukrauti: Žalią pašarą pakrauti į didesnes krūvas . 4. apdėti, apkrauti iš viršaus, kad būtų šilčiau: Kūtės buvo nesandarios, jų lubos menkai pakrautos P.Cvir. 5. pastatyti: Truksit jūs pakrauti šitą kluonelį Smn. 6. K pakišti ką po kuo: Tas žmogus pakrovė tą velnią po kupeta šieno (ps.) Brt. Šukuodama galvelę, ir papjovė, ir po lauželiu pakróvė (ps.) Str. Viena sesė papjovė, kita po krūmu pakróvė (ps.) Tvr. 7. paruošti kūrimui pakišant malkų (į krosnį): Duona užminkyta, krosnis pakráutas, tik kurk ir kepk Srv. Žiūriu – pečius pakráutas, puodai pakaista Tvr. Šitom malkom tai jau pakráuk išvakariai Sdk. Pakráukit iš vakaro pečių, malkos išdžius Rmš. Kas tai pakróvus [malkas krosnyje] pastumt giliau! Lp. | refl. tr.: Pečių pasikróviau: duoną kepsiu Lnkv. Pasikróviau ir viena pečių Ds. 8. Kv patupdyti perėti, užleisti: Pakróviau vištą Prk. | Jau mes šiemet du lizdu pakróvėme Up. | refl. tr.: Vištalių jau pasikróviau; ka gaučio kiaušių, da žąsyčių reiktų pasikráuti Prk.
◊ pakráuta sterblè nėščia: Pareis kuriuo paryčiu pakrauta sterble ir nieko neapkaltinsi už tai J.Balt.
\ krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; iškrauti; nukrauti; pakrauti; perkrauti; prakrauti; prikrauti; sukrauti; užkrauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pakrauti — pakráuti vksm. Dár pakráuk málkas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antkrauti — (dial.) tr. 1. ant viršaus uždėti: Liepa ant tų lentelių sluogus antkrauti S.Dauk. 2. prk. uždėti, paskirti: Žmogus … nebegali išmokėti antkrautus jam vyresnybinius mokesčius A1884,361. krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkrauti — tr. 1. K apdėti kieno paviršių kuo; apdėti ką kuo aplink: Aš apkroviau jį visokiais daiktais J. Stalas apkrautas valgiais, gėrimais P.Cvir. Grabas visas apkrautas vainikais kiek tik telpa Blv. Paėmė ir apkrovė šienu rūbus Ds. Vieną kartą asilas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkrauti — tr. 1. padėti į šalį, kas buvo užkrauta: Bernas atkrovė nuo kelio medžius rš. Atkrovė užverstus daiktus [nuo durų] M.Valanč. 2. patuštinti, kas buvo prikrautas ko: Atkrauk šalinę šienui Ds. 3. atidėti, paskirti tam tikrą kiekį, dalį ko: Atkrovė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • baidokas — baidõkas (sl.) sm. (2) krovininis, ppr. velkamas laivas, barža: Nemunu plaukia baidõkai J. Jau išplaukė keturi malkomis pakrauti baidokai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškrauti — 1. tr. K išimti, kas buvo sudėta: Iškrauk vežimą medžių J. Iškrovę vežimą, malkas iš vežimo, vėl atvažiuosime Š. Kad primintas vežimas – iškraut nebegalima Ds. Ryto metą aš, ankstie kėlęs, iškroviau savo daiktus ir pradėjau siūti M.Valanč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krauti — krauti, na ( ja K; SD104, R), krovė (kraujo R) 1. tr. dėti (daug daiktų) į krūvą, ant ko arba kur nors: Krauk į krūvą medžius pasklidusius J. Po akmenėlį krausi – kalną sukrausi BŽ99. Martelė blynus kepa, krauna ant stalo Lz. Kam tiek krauni –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liukas — liùkas sm. (2) 1. TrpŽ keturkampė laivo denio anga įeiti, kroviniams iškrauti ir pakrauti, taip pat anga laivo šonuose patrankoms pastatyti. 2. tanko, kosminės raketos anga įlipti ar išlipti: Greit atsivers kosminės raketos liukas, ir pirmas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukrauti — 1. tr. nuimti ką nuo viršaus: Tavorus nuo vežimo nukrauti KI16. Tiek malkų tokiu keliu negalima parvežti, turėjom po meterį nuo vežimo pakelė[je] nukrauti Žvr. Siunčiamoji stotis turi reikalauti, kad siuntėjas per normą įkrautąją dalį nukrautų rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakriauti — žr. pakrauti 8: Ar jau vištą pakriovėt? Trg. kriauti; apkriauti; įkriauti; nukriauti; pakriauti; prikriauti; sukriauti; užkriauti …   Dictionary of the Lithuanian Language